10.7.2014                         přidány nové režné látky a bavlněné ryby - pruhy