4.9.2014               přidána nová látka - potahovka